Happy Mouse

0 item(s) - €0,00
Your shopping cart is empty!
Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op alle aankopen bij HappyMouse.nl zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 - Onderneming

HappyMouse.nl is een handelsnaam van Happy Mouse, gevestigd te Ede aan de Molenveen 16. Happy Mouse is bereikbaar via e-mail: [email protected], telefoon: 0318-303235.

Artikel 2 - Prijzen

Alle prijzen die genoemd zijn op de website zijn in euro’s, inclusief BTW, exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden altijd voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst vermeld. Happy Mouse kan nimmer worden gehouden aan prijzen die evident onjuist zijn, door o.a. typefouten of storingen.

Artikel 3 - Aanbiedingen

Aanbiedingen zijn slechts geldig gedurende de vermelde periode en tegen de vermelde condities. Indien geen periode en/of condities worden vermeld kunnen prijzen en/of condities altijd per direct worden aangepast.

Artikel 4 - Bestellingen

Bestellingen kunnen, tenzij anders aangegeven, alleen worden geplaatst via de website en worden altijd aangenomen onder voorbehoud van goedkeuring van Happy Mouse. Zodra de bestelling is goedgekeurd, wordt een bevestiging aan u gestuurd. Alvorens over te gaan tot goedkeuring kan Happy Mouse extra informatie opvragen. Tot aan de bevestiging bent u gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

Artikel 5 - Annuleren

Een bestelling annuleren kan kosteloos binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling. U dient hiervoor een e-mail te sturen naar [email protected]. Indien u inmiddels heeft betaald, wordt de betaling binnen 7 werkdagen na ontvangst van de annulering teruggestort.

Artikel 6 - Betaling

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden: betaling via Ideal, betaling via overschrijving en betaling via factuur. Alle goeden blijven altijd volledig eigendom van Happy Mouse totdat de volledige betaling is ontvangen.

Artikel 7 - Verzending

Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling zo spoedig mogelijk verzonden. Happy Mouse streeft er naar om de bestelling binnen 1 a 5 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Indien een bestelling niet binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling is verzonden, tenzij anders overeengekomen, mag de bestelling kosteloos worden geannuleerd. De betaling wordt dan binnen 7 werkdagen teruggestort. In het geval een bestelling niet compleet kan worden verzonden zal Happy Mouse contact opnemen om hierover nadere afspraken te maken. In dat geval kan de bestelling ook kosteloos worden geannuleerd. De betaling wordt dan binnen 7 werkdagen teruggestort.

Artikel 8 - Producten

De producten worden op de website zo duidelijk mogelijk omschreven en/of afgebeeld. Happy Mouse is niet aansprakelijk indien er in de praktijk afwijkingen zijn. Indien producten u niet bevallen kunt u deze retourneren conform de regeling vermeld in artikel 9 van de algemene voorwaarden.

Artikel 9 - Retourneren

Retourneren zonder opgaaf van redenen mag, maar enkel met inachtneming van de volgende voorwaarden: u dient binnen vier werkdagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk aan Happy Mouse aan te geven dat u de overeenkomst wilt ontbinden, hierna ontvangt u van ons een retouradres en retournummer. U dient de bestelling vervolgens direct en in originele staat van verzending, ongebruikt, onbeschadigd, in originele verpakking, voorzien van alle labels, etc., alsmede voldoende gefrankeerd en voorzien van het retournummer en uw bankrekeningnummer aan Happy Mouse te retourneren. Na ontvangst van uw retourzending zal de overeenkomst worden ontbonden, u ontvangt hiervan een bevestiging, wordt uw betaling binnen 14 werkdagen teruggestort. Retourneringen die niet aan voorgenoemde voorwaarden voldoen worden niet geaccepteerd.

Artikel 10 - Garantieclaims

Garantieclaims kunnen tot 3 maanden na levering van de producten worden ingediend, mits het product een verwachte levensduur heeft van minimaal 3 maanden, met normale frequentie en op de juiste wijze is gebruikt en niet zelf tot herstel is overgegaan. Voor een beroep op garantie dient u direct na de constatering van het gebrek contact met ons op te nemen en aan te geven dat u een beroep op garantie doet. Hierna ontvangt u van ons een retouradres en retournummer en dient u het gebrekkige product direct, voldoende gefrankeerd en voorzien van het retournummer aan ons toe te zenden. Na ontvangst zullen wij het product beoordelen en ontvangt u van ons een oordeel. Indien de garantie wordt gehonoreerd ontvangt u naar onze keuze een identiek vervangend product of binnen 14 werkdagen uw geld retour, bovendien worden uw portokosten in dat geval binnen 14 werkdagen vergoed. Indien de claim wordt afgewezen ontvangt u geen vervanging of vergoeding. Garantieclaims die niet aan voorgenoemde regels voldoen worden niet geaccepteerd.

Artikel 11 - Klachten

Klachten dienen per omgaande doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na bekendwording bij Happy Mouse te worden ingediend. Happy Mouse streeft er naar om zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht te reageren.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Happy Mouse is beperkt tot gevallen van opzet en/of grove schuld. Levertijden zijn indicatief en aansprakelijkheid hiervoor is altijd beperkt tot het terugbetalen van hetgeen betaald is.

Artikel 13 - Overmacht

In geval van overmacht heeft Happy Mouse altijd het recht om de overeenkomst per direct buitengerechtelijk te ontbinden. Vanzelfsprekend wordt in deze gevallen de eventuele betaling aan u geretourneerd.

Artikel 14 - Geschillen 

Mochten er geschillen ontstaan zullen deze altijd aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd. Op alle overeenkomsten met Happy Mouse is het Nederlandse recht van toepassing.